Нормативно-правова база

Статут ДВНЗ Запорізький будівельний коледж (нова редакція) 

Договір про співпрацю

Колективний договір ДВНЗ Запорізький будівельний коледж 2017-2018

 Ліцензії

Сертифікати спеціальностей

Зразок диплому

Правил внутрішнього розпорядку ДВНЗ Запорізький будівельний коледж

Експертні висновки акредитаційної експертизи щодо акредитації підготовки фахівців за спеціальністю Геодезичні роботи та експлуатація геодезичного обладнання

Звіт директора ДВНЗ Запорізький будівельний коледж за 2018р.

Витяг з протоколу №3 загальних зборів трудового колективу ДВНЗ Запорізький будівельний коледж від 26.12.18

Експертні висновки акредитаційної експертизи щодо акредитації підготовки фахівців за спеціальністю Будівництво та експлуатація будівель і споруд

Експертні висновки акредитаційної експертизи щодо акредитації підготовки фахівців за спеціальністю Експлуатація та ремонт підйомно-транспортних, будівельних і дорожніх машин і обладнання

Експертні висновки акредитаційної експертизи щодо акредитації підготовки фахівців за спеціальністю Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів