Нормативно-правова база

Статут ЗАПОРІЗЬКОГО БУДІВЕЛЬНОГО ФАХОВОГО КОЛЕДЖУ 

Договір про співпрацю

Колективний договір ДВНЗ Запорізький будівельний коледж 2017-2018

 Ліцензії

Сертифікати спеціальностей

Зразок диплому

Правил внутрішнього розпорядку ДВНЗ Запорізький будівельний коледж

Експертні висновки акредитаційної експертизи щодо акредитації підготовки фахівців за спеціальністю Геодезичні роботи та експлуатація геодезичного обладнання

Витяг з протоколу №3 загальних зборів трудового колективу ДВНЗ Запорізький будівельний коледж від 26.12.18

Експертні висновки акредитаційної експертизи щодо акредитації підготовки фахівців за спеціальністю Будівництво та експлуатація будівель і споруд

Експертні висновки акредитаційної експертизи щодо акредитації підготовки фахівців за спеціальністю Експлуатація та ремонт підйомно-транспортних, будівельних і дорожніх машин і обладнання

Експертні висновки акредитаційної експертизи щодо акредитації підготовки фахівців за спеціальністю Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів

3віт директора ДВНЗ Запорізький будівельний коледж за 2020 рік