Положення та протоколи

Положення про педагогічну раду

Положення про організацію освітнього процесу

Положення про практичну підготовку здобувачів фахової передвищої освіти у ЗБФК

Положення про переведення з контрактної форми навчання на бюджетну

Положення про приймальну комісію

Положення про студентське самоврядування

Положення про педагогічну етику і норми педагогічної моралі

Положення про студентський гуртожиток

Положення про встановлення надбавок і доплат до заробітної плати педагогічним працівникам та працівникам бібліотеки

Положення про курсове і дипломне проектування у ДВНЗ Запорізький будівельний коледж

Положення про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників

Положення про відбіркову комісію

Положення про організацію внутрішнього контролю за навчально-виховним процесом

Положення про порядок організації поточного та підсумкового семестрового контролю навчання здобувачів освіти у ДВНЗ ЗБК