Виготовлення будівельних деталей і конструкцій

Професійне призначення молодшого спеціаліста.

Назва кваліфікації молодшого фахівця - технік-технолог.  Технік-технолог готується для виробничо-технологічної діяльності на виробництві з виготовлення будівельних деталей і конструкційна посадах майстра, виробника робіт та ін., що вимагають середньої спеціальної освіти.

 

 

 Кваліфікаційні вимоги до молодшого спеціаліста.

Молодший фахівець повинен бути підготовлений до активної творчої, професійної і соціальної діяльності, яка б сприяла прогресу суспільного розвитку, вмінню самостійно здобувати нові знання, контролювати і коректувати зроблене. Молодший фахівець повинен вільно володіти державною мовою, професійно використовувати одну з іноземних мов.

Повинен уміти оцінювати історичні і сучасні процеси, проблеми в житті країни, тенденції світового розвитку, повинен мати високі моральні якості, звички організаторської та управлінської діяльності, вміти ухвалювати професійні рішення з урахуванням соціальних наслідків.

Молодший фахівець повинен знати і вміти:

 • складати конструктивні схеми і специфікації конструкцій, відомості матеріалів;
 • підбирати типові проекти технологічних ліній згідно номенклатури продукції;
 • володіти основами технології виготовлення будівельних деталей і конструкцій;
 • встановлювати основні оптимальні характеристики бетонів і параметри процесів виробництва, які забезпечать мінімальні витрати;
 • виконувати окремі види проектних робіт при проектуванні складів сировинних матеріалів і напівфабрикатів;
 • обирати режими виробництва напівфабрикатів і готової продукції;
 • підбирати необхідне технологічне та теплотехнічне обладнання і його кількість для проектованої дільниці робіт;
 • встановлювати операційні маршрути технологічної послідовності процесів на основі даних технологічного обладнання і режимів виготовлення будівельних конструкцій;
 • вести контроль за витратами сировинних матеріалів, комплектуючих виробів, енергоресурсів і випуском готової продукції;
 • контролювати прийом, зберігання матеріалів і напівфабрикатів, що поступили на склади заводів залізобетонних виробів та будівельних конструкцій.

Молодший спеціаліст технік-технологпісля закінчення навчання може працювати:

 • Технік – лаборант (будівництва)
 • Технік – технолог (виробництво будівельних виробів і  конструкцій)
 • Технік – проектувальник
 • Технік з підготовки виробництва
 • Диспетчер виробництва
 • Бригадир дільниці приготування формувальної суміщі
 • Контролер бетонних та залізобетонних виробів і конструкцій
 • Оператор пульта керування устаткуванням залізобетонного виробництва
 • Інспектор з контролю якості продукції